Jaké závody zařazovat do MTBO rankingu?

V návaznosti na loňskou aktivitu navrhující otestovat v MTBO ranking zkouším shrnout, jaké by mohly mít rankingové závody náležitosti. Volně tím navazuji na dřívější návrhy z mé přípravy na Shromáždění sekce MTBO 2018 a na poznámky z této akce. Vyšší akceschopnosti v téhle věci a dalších aktivitách zabránila nemoc, která rozbila původní plány…

Návrh náležitostí rankingových závodů

Mapa musí být dle platného mapového klíče

 • včetně např. měřítka – žádná speciální typu 1:9300 apod., musí obsahovat i vrstevnice, …
 • speciální bodové mapové značky typu bezdomovci, hospoda apod. nevadí, stejně tak dílčí experimenty s mapovým klíčem směřující k jeho vylepšování

Vydání rozpisu minimálně 14 dní před termínem přihlášek

 • z pravidel MTBO: „Rozpis musí být zveřejněn alespoň patnáct dní před datem uzávěrky přihlášek

Zahrnutí do kalendáře rankingových závodů s dohodnutým předstihem

 • není nutné s takovým předstihem, jako v pěším OB (kde se v průběhu sezóny závody v podstatě doplnit nedají), ale minimálně takové 2-3 měsíce se hodí, aby nebyli zvýhodňováni závodníci pohybující se v okolí pořadatele
 • kalendář takových závodů by měl být dostupný v ORISu (kde by se takové závody již řadily mezi „oficiální závody“, které jsou na první pohled vidět – např. letošní Slánský otvírák MTBO ligy a Maudi cup už v ORISu jsou, ale schované mezi neoficiálními), nebo na mtbo.cz

Losované startovní pořadí

 • v pravidlech je „Při intervalovém startu musí být startovní pořadí v jednotlivých kategoriích losováno náhodně …„, čemuž nevyhovují některé méně formální akce typu MTBO liga fungující v módu „jak kdo přijde, tak jede“. Obdobně nevyhovují pravidlu „Je-li nějaká trať použita pro vícekategorií, losuje se startovní pořadí po kategoriích. Mezi jednotlivými kategoriemi na shodné trati musí zůstat volný minimálně dvojnásobek startovního intervalu.„, protože do rankingu by se asi hodnotily samostatně ženy a muži, závodící na takových akcích na stejné trati s možností zavěšování apod.
 • toto pravidlo bych nevyžadoval striktně, ale výrazněji bych snižoval váhu takových závodů koeficientem + případně bych omezil množství takových závodů z jedné oblasti, které do rankingu mohou být zahrnuty (aby nebyli zvýhodněni závodníci jedné oblasti s nějakou „MTBO ligou“, pokud by se náhodou většina pořadatelů té série rozhodla, že ostatní pravidla začnou splňovat)

Kontroly musí být umístěny tak, aby k nim šlo dojet na kole

 • vyloučení závodů s kontrolami mimo cesty a další sjízdné plochy, pravidla MTBO zmiňují: „Kontroly musí být umístěny tak, aby k nim bylo možno dojet na kole.

Na kontrolách musí být lampion o velikosti strany cca 30 x 30 cm

 • z pravidel MTBO: „Označení kontroly (dále jen „lampion“) se skládá ze tří čtverců tvořících plášť svislého trojbokého hranolu. Každý čtverec o rozměrech zhruba 30 cm x 30 cm je úhlopříčně rozdělen …
 • tedy ne malé lampionky, ani fáborky/mlíko – za mě bez výjimky, speciálně použití mlíka výrazně zvyšuje váhu faktoru náhody, i když někteří zástupci Pražské MTBO ligy mají jiný názor

Použití SportIdentu

Směrné časy v nějakém rozmezí

 • není nutné se striktně vázat na časy uvedené pro jednotlivé typy závodů v soutěžním řádu/prováděcích pokynech (přijde mi úplně v pohodě, když je nějaký závod typu „kratší middle“ nebo „něco mezi middlem a longem“)
 • ale zároveň by do rankingu neměly patřit zkrácené sprinty na 10 minut ani nic delšího než ultralong (i když takový závod se většinou vynominuje z jiných důvodů)

Návrhy koeficientů pro jednotlivé typy závodů

Jak to funguje u „pěšáků“: OB má od 1,1 pro MČR po 1,0 pro nejběžnější závody, jejich Český pohár má tuším 1,06, závody Národního žebříčku 1,04, oblastní mistrovství 1,02.

U MTBO mi dává smysl i koeficent pod 1 – třeba 0,9 pro „ne úplně předpisový závod“. Může být např. takto:

 • 1,1 – Mistrovství ČR (za mě jen v mistrovských kategoriích)
 • 1,05 – závody Českého poháru MTBO
 • 1 – ostatní závody, které splňují všechny náležitosti (nepohárové etapy vícedenních, závody typu Maudi cup)
 • 0,9 – závody, které nesplňují náležitost, kterou jsme se rozhodli tolerovat (např. chybí losované startovní pořadí, muži a ženy závodí mezi sebou na stejné trati)

Použití rankingu v první sezóně (2020)

 • primárně pro test, jestli je k něčemu vypovídající
 • může sloužit jako vodítko pro udělování různých divokých karet a výjimečných udělení licencí
 • může nahradit dosavadní systém výpočtu pořadí pro nasazování do červené skupiny
  • výhoda – zmizí zkreslení plynoucí z toho, že spousta dobrých závodníků vynechala více závodů po sobě (např. po Rakousku + Maďarsku tím bylo pořadí silně zkreslené)
  • nevýhoda může být v tom, že ranking se (aspoň v OB) počítá měsíčně a tím nemusí zohledňovat čerstvé závody)