Bridžový licitační systém Golem

Na významných turnajích v bridži dosáhl licitační systém Golem posledního velkého úspěchu v roce při Přeboru ČR dvojic v roce 2010, kde obsadila dvojice Jan Peka – Pavel Sajal 3. místo. Licitační systém Golem byl naposledy aktualizován v roce 2014 a je pravděpodobné, že naposledy v tomto roce ho někdo hrál při oficiálních bridžových soutěžích. Kompletní popis Golema býval k dispozici na bridžovém webu jeho autora Pavla Sajala. Při příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin vracím Golema na internet.

Licitační systém Golem je budován na licitačních sledech, které se vyznačují vysokým poměrem počtu informací k licitačnímu prostoru. K tomu vedou zpravidla víceznačné hlášky, zpravidla používající reléovou a texasovou dražbu. Základní prvky systému jsou:

  1. Vychází ze systému Monaco francouzské dvojice Delmouly – Ghestem z poloviny šedesátých let a navazuje zejména na jeho dražbu reléovou dražbu po otevření 1 v drahé barvě.  Metody reléové dražby po tomto otevření jsou adaptovány do celého systému s vysokou podobností.
  2. Používá spojení silného a přirozeného trefu, které nezahrnuje beztrumfové listy. Relé 1 káro se používá jako hlavní konstruktivní od­pověď, pozitivní vůči silnému trefu. Silný tref se vyjadřuje hláškou 1 srdce a získává se tak maximální možný prostor.
  3. Zaměření na odolnost proti zásahům. Zvýšenou odolnost dosahuje takovým rozložením otevření a prvých rebidů, že prvým rebidem může zahajitel vyjádřit charakter rozlohy a bodovou zónu. Toto vyjádření se často z důvodu dražební efekti­vity odkládá, když soupeři nezasahují. Základním prostředkem dražby po zásahu prvého obránce je texasový systém, který umožňuje partnerovi zahajitele rychle oznámit svou délku a odkládá oznámení síly. Základním prvkem dražby po zásahu druhého obránce po relé je používání víceznačného pasu zahajitele. Umožní se tak lepší rozlišení bodových zón zahajitele.
  4. Trvale rozvíjeným prvkem je pivotní systém, používaných v mnoha situacích v soutěžní dražbě jak na lince otevření a po zásahu, tak i v obraně. Používá se takřka ve všech případech, kdy na naší lince je oznámena prvou dražbou nejméně pětilistá délka. Pivotní systém obsahuje zejména kombinaci informujících a blokujících prvků. Umožňuje tak rozlišení soutěžních a konstruktivních dražeb.
  5. Maximální jednotnost dražebních metod a sledů.
  6. Skupina dražeb, šetřících prostor.

Dražby na lince otevření a bez zásahu jsou většinou úspěšně ověřeny dlouholetým používáním.

Toto se píše v úvodu k licitačnímu systému Golem.

Kompletní popis licitačního systému Golem_ve verzi 2014 ke stažení v PDF (81 stran)

Ještě pár vzpomínkových odkazů: